User Tools

Site Tools


5091--8080-intel-la-gi

8080 Intel
Khám phá
Khám phá bởi CERGA
Ngày khám phá 17 tháng 11 năm 1987
Tên chỉ định
Tên thay thế 1987 WU2
Danh mục tiểu hành tinh vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 4 tháng 2 năm 2008 (JD 2454500.5)
Cận điểm quỹ đạo 306.288 Gm (2.047 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 550.192 Gm (3.678 AU)
Bán trục lớn 428.240 Gm (2.863 AU)
Độ lệch tâm 0.285
Chu kỳ quỹ đạo 1769.055 d (4.843 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 17.241 km/s
Độ bất thường trung bình 64.879°
Độ nghiêng quỹ đạo 9.418°
Kinh độ của điểm nút lên 306.381°
Acgumen của cận điểm 60.089°
Đặc trưng vật lý
Kích thước không biết
Khối lượng không biết
Mật độ khối lượng thể tích không biết
Hấp dẫn bề mặt không biết
Tốc độ vũ trụ cấp 2 không biết
Chu kỳ tự quay không biết
Suất phản chiếu không biết
Nhiệt độ không biết
Kiểu phổ không biết
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

8080 Intel là một tiểu hành tinh vành đai chính.

Nó được phát hiện bởi CERGA ngày 17 tháng 11 năm 1987 ở Caussols. Nó được đặt theo tên the influential Intel 8080 microprocessor.

  • The Asteroid Orbital Elements Database
5091--8080-intel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)