User Tools

Site Tools


5092--8225-emerson-la-gi

Emerson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. F. Durman và B. M. Ewen-Smith
Nơi khám phá Portimão
Ngày khám phá 16 tháng 8 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8225
Tên thay thế 1996 QC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2882292
Viễn điểm quỹ đạo 3.6801464
Độ lệch tâm 0.2332154
Chu kỳ quỹ đạo 1882.9450474
Độ bất thường trung bình 78.41816
Độ nghiêng quỹ đạo 1.54131
Kinh độ của điểm nút lên 136.85786
Acgumen của cận điểm 200.79349
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

8225 Emerson (1996 QC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 8 năm 1996 bởi C. F. Durman và B. M. Ewen-Smith ở Portimão.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8225 Emerson
5092--8225-emerson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)