User Tools

Site Tools


5093--8382-mann-la-gi

Mann
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 23 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8382
Đặt tên theo Thomas Mann
Tên thay thế 1992 SQ26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2622810
Viễn điểm quỹ đạo 2.9640498
Độ lệch tâm 0.1342756
Chu kỳ quỹ đạo 1542.9390950
Độ bất thường trung bình 244.38251
Độ nghiêng quỹ đạo 4.07148
Kinh độ của điểm nút lên 109.52009
Acgumen của cận điểm 284.85908
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

8382 Mann (1992 SQ26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1992 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8382 Mann
5093--8382-mann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)