User Tools

Site Tools


5094--8551-daitarabochi-la-gi

Daitarabochi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Hirasawa và S. Suzuki
Nơi khám phá Nyukasa
Ngày khám phá 11 tháng 11 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8551
Tên thay thế 1994 VC7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.3805412
Viễn điểm quỹ đạo 4.6353922
Độ lệch tâm 0.1565446
Chu kỳ quỹ đạo 2930.7891695
Độ bất thường trung bình 334.38305
Độ nghiêng quỹ đạo 14.16754
Kinh độ của điểm nút lên 52.50304
Acgumen của cận điểm 261.27435
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.8

8551 Daitarabochi (1994 VC7) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 11 năm 1994 bởi M. Hirasawa và S. Suzuki ở Nyukasa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8551 Daitarabochi
5094--8551-daitarabochi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)