User Tools

Site Tools


5095--8713-azusa-la-gi

Azusa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 26 tháng 1 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8713
Tên thay thế 1995 BT2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9649293
Viễn điểm quỹ đạo 2.5413847
Độ lệch tâm 0.1279217
Chu kỳ quỹ đạo 1235.3374029
Độ bất thường trung bình 23.40800
Độ nghiêng quỹ đạo 3.91904
Kinh độ của điểm nút lên 74.08646
Acgumen của cận điểm 358.49179
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

8713 Azusa (1995 BT2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 1 năm 1995 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8713 Azusa
5095--8713-azusa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)