User Tools

Site Tools


5096--8857-cercidiphyllum-la-gi

Cercidiphyllum
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 6 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8857
Đặt tên theo Cercidiphyllum
Tên thay thế 1991 PA7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0055290
Viễn điểm quỹ đạo 2.8357176
Độ lệch tâm 0.1714824
Chu kỳ quỹ đạo 1375.5907159
Độ bất thường trung bình 179.25854
Độ nghiêng quỹ đạo 2.26110
Kinh độ của điểm nút lên 346.58406
Acgumen của cận điểm 311.07610
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

8857 Cercidiphyllum (1991 PA7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 8 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8857 Cercidiphyllum
5096--8857-cercidiphyllum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)