User Tools

Site Tools


5098--9114-hatakeyama-la-gi

9114 Hatakeyama (tên chỉ định: 1997 CU19) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Takao Kobayashi ở Ōizumi Observatory ở Ōizumi, Gunma Prefecture, Nhật Bản, ngày 12 tháng 2 năm 1997. Nó được đặt theo tên Hideo Hatakeyama, một nhà thiên văn nghiệp dư và kiến trúc sư người Nhật.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  • JPL Small-Body Database Browser
5098--9114-hatakeyama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)