User Tools

Site Tools


5099--9452-rogerpeeters-la-gi

Rogerpeeters
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 27 tháng 2 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9452
Tên thay thế 1998 DY33
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8233047
Viễn điểm quỹ đạo 3.3780877
Độ lệch tâm 0.2989167
Chu kỳ quỹ đạo 1531.9086356
Độ bất thường trung bình 218.44406
Độ nghiêng quỹ đạo 4.03093
Kinh độ của điểm nút lên 129.74633
Acgumen của cận điểm 302.29162
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

9452 Rogerpeeters (1998 DY33) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 2 năm 1998 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9452 Rogerpeeters
5099--9452-rogerpeeters-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)