User Tools

Site Tools


5100--9617-grahamchapman-la-gi

9617 Grahamchapman (tên chỉ định: 1993 FA5) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện ngày 17 tháng 3 năm 1993, ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên diễn viên hài người Anh Graham Chapman.

  • Uppsala-ESO Survey of Asteroids và Comets
  • Ondrejov Asteroid Photometry Project
  • European Southern Observatory
5100--9617-grahamchapman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)