User Tools

Site Tools


5101--9767-midsomer-norton-la-gi

Midsomer Norton
Khám phá
Khám phá bởi Duncan Steel
Ngày khám phá 10 tháng 3 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9767
Đặt tên theo Midsomer Norton
Tên thay thế 1992 EB1
Đặc trưng quỹ đạo[1]
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.4577
Viễn điểm quỹ đạo 5.3114
Bán trục lớn 3.38457
Độ lệch tâm 0.56931
Chu kỳ quỹ đạo 2274.33
Độ bất thường trung bình 241.979
Độ nghiêng quỹ đạo 21.49
Kinh độ của điểm nút lên 331.366
Acgumen của cận điểm 231.241
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.4

9767 Midsomer Norton (1992 EB1) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 3 năm 1992 bởi Duncan Steel ở Siding Spring.[2] It is one of very few asteroids located in the 2: 1 mean motion resonance with Sao Mộc.[3]

  1. ^ “(9767) MidsomerNorton”. AstDyS. Italy: University of Pisa. Truy cập ngày 10 tháng 12 năm 2008. 
  2. ^ “Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (5001)-(10000)”. IAU: Minor Planet Center. Truy cập ngày 7 tháng 12 năm 2008. 
  3. ^ Roig; Nesvorny, D.; Ferraz-Mello, S. và đồng nghiệp (2002). “Asteroids in the 2: 1 resonance with Jupiter: dynamics và size distribution”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 335 (2): 417–431. Bibcode:2002MNRAS.335..417R. doi:10.1046/j.1365-8711.2002.05635.x. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9767 Midsomer Norton
5101--9767-midsomer-norton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)