User Tools

Site Tools


5102--9950-esa-la-gi

9950 ESA là một tiểu hành tinh Amor. Nó bay quanh Mặt Trời theo chu kỳ 3.81 năm.[2] Nó được phát hiện ngày 8 tháng 11 năm 1990 bởi C. Pollas Tên chỉ định của nó là "1990 VB".[3]

  1. ^ Harris, A. W.; Zappalá, V.; Zappalá (tháng 6 năm 1991). “Photoelectric Photometry Opportunities: May-July”. The Minor Planet Bulletin, Bulletin of the Minor Planets Section of the Assoc iation of Lunar and Planetary Observers 18: 20. Bibcode:1991MPBu...18...20H. 
  2. ^ “9950 ESA (1990 VB)”. JPL Small-Body Database Browser. 
  3. ^ MPC 55720 Minor Planet Center
5102--9950-esa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)