User Tools

Site Tools


5103--tri-u-nguy-n-nguy-n-b-nh-la-gi

Triệu Nguyên là một xã của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Triệu Nguyên có diện tích 34,06 km², dân số năm 1999 là 1.188 người.[1], mật độ dân cư đạt 35 người/km².

Xã Triệu Nguyên được chia thành các xóm: Cảm Ngọa, Khau Khác, Khau Khít, Khau Vai, Khuổi Tông, Lũng Roọc, Pác Tháy, Thin Pản, Đán Khao, Nặm Rằng.

Trên địa bàn xã Triệu Nguyên có núi Pha Giam.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
5103--tri-u-nguy-n-nguy-n-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)