User Tools

Site Tools


5105--10259-osipovyurij-la-gi

Osipovyurij
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 18 tháng 4 năm 1972
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10259
Tên thay thế 1972 HL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3433851
Viễn điểm quỹ đạo 3.8715961
Độ lệch tâm 0.2458915
Chu kỳ quỹ đạo 2000.8436891
Độ bất thường trung bình 190.87471
Độ nghiêng quỹ đạo 16.71736
Kinh độ của điểm nút lên 213.22927
Acgumen của cận điểm 58.13262
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0523
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.30

10259 Osipovyurij (1972 HL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 4 năm 1972 bởi T. M. Smirnova ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10259 Osipovyurij
5105--10259-osipovyurij-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)