User Tools

Site Tools


5106--10613-kushinadahime-la-gi

Kushinadahime
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Shimizu và T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nachi-Katsuura
Ngày khám phá 4 tháng 9 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10613
Tên thay thế 1997 RO3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1341244
Viễn điểm quỹ đạo 2.6739024
Độ lệch tâm 0.1122660
Chu kỳ quỹ đạo 1361.4564347
Độ bất thường trung bình 300.92464
Độ nghiêng quỹ đạo 5.15344
Kinh độ của điểm nút lên 166.40974
Acgumen của cận điểm 208.27860
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

10613 Kushinadahime (1997 RO3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 1997 bởi Y. Shimizu và T. Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10613 Kushinadahime
5106--10613-kushinadahime-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)