User Tools

Site Tools


5107--7718-desnoux-la-gi

Desnoux
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Buil, C.
Nơi khám phá Ramonville Saint A
Ngày khám phá 10 tháng 3 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7718
Tên thay thế 1997 EP30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7014053
Viễn điểm quỹ đạo 3.3749089
Độ lệch tâm 0.1108408
Chu kỳ quỹ đạo 1934.2552029
Độ bất thường trung bình 263.83181
Độ nghiêng quỹ đạo 12.62918
Kinh độ của điểm nút lên 82.30438
Acgumen của cận điểm 215.38412
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.4

7718 Desnoux (1997 EP30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 3 năm 1997 bởi Buil, C. ở Ramonville Saint A.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7718 Desnoux
5107--7718-desnoux-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)