User Tools

Site Tools


5108--10794-v-nge-la-gi

10794 Vänge (tên chỉ định: 1992 DW2) là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Uppsala-ESO Survey of Asteroids và Comets ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 29 tháng 2 năm 1992. Nó được đặt theo tên Vänge, a place where the legendary Tjelvar first came to Gotland.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  • JPL Small-Body Database Browser
5108--10794-v-nge-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)