User Tools

Site Tools


5109--8229-kozelsk-la-gi

8229 Kozelský là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1984.3103885 ngày (5.43 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 28 tháng 12 năm 1996.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 3 tháng 5 năm 2008. 
5109--8229-kozelsk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)