User Tools

Site Tools


5110--8386-vanvinckenroye-la-gi

Vanvinckenroye
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 27 tháng 1 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8386
Tên thay thế 1993 BB6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7712948
Viễn điểm quỹ đạo 3.0635322
Độ lệch tâm 0.0500850
Chu kỳ quỹ đạo 1820.1006455
Độ bất thường trung bình 167.77880
Độ nghiêng quỹ đạo 1.65077
Kinh độ của điểm nút lên 358.22459
Acgumen của cận điểm 352.17495
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

8386 Vanvinckenroye (1993 BB6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 1 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8386 Vanvinckenroye
5110--8386-vanvinckenroye-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)