User Tools

Site Tools


5111--8552-hyoichi-la-gi

Hyoichi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8552
Tên thay thế 1995 HE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2940318
Viễn điểm quỹ đạo 3.3023888
Độ lệch tâm 0.1801789
Chu kỳ quỹ đạo 1709.6962383
Độ bất thường trung bình 30.98326
Độ nghiêng quỹ đạo 4.36755
Kinh độ của điểm nút lên 28.05385
Acgumen của cận điểm 58.50838
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

8552 Hyoichi (1995 HE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1995 bởi A. Nakamura ở Kuma Kogen.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8552 Hyoichi
5111--8552-hyoichi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)