User Tools

Site Tools


5112--8716-ginestra-la-gi

Ginestra
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. S. Casulli
Nơi khám phá Colleverde di Guidonia
Ngày khám phá 23 tháng 9 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8716
Tên thay thế 1995 SB2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7816398
Viễn điểm quỹ đạo 3.5196778
Độ lệch tâm 0.1171244
Chu kỳ quỹ đạo 2042.6806779
Độ bất thường trung bình 354.57048
Độ nghiêng quỹ đạo 12.84245
Kinh độ của điểm nút lên 212.98052
Acgumen của cận điểm 277.90817
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

8716 Ginestra (1995 SB2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1995 bởi V. S. Casulli ở Colleverde di Guidonia.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8716 Ginestra
5112--8716-ginestra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)