User Tools

Site Tools


5113--8858-cornus-la-gi

Cornus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 6 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8858
Đặt tên theo Cornus
Tên thay thế 1991 PT7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9420049
Viễn điểm quỹ đạo 2.8457625
Độ lệch tâm 0.1887639
Chu kỳ quỹ đạo 1352.8604204
Độ bất thường trung bình 221.32563
Độ nghiêng quỹ đạo 2.19498
Kinh độ của điểm nút lên 10.83887
Acgumen của cận điểm 264.86987
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

8858 Cornus (1991 PT7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 8 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8858 Cornus
5113--8858-cornus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)