User Tools

Site Tools


5114--qu-c-k-azerbaijan-la-gi

Quốc kỳ Azerbaijan (tiếng Azerbaijan: Azərbaycan bayrağı) là quốc kỳ của nhà nước Azerbaijan. Quốc kỳ gồm 3 sọc nằm ngang với các màu xanh lam, đỏ và lục với một lưỡi liềm và sao tám cánh màu trắng ở giữa sọc đỏ. Sọc xanh lam thể hiện di sản Turk (Thổ) của quốc gia này,[1] màu đỏ tượng trưng cho sự tiến bộ,[2] và màu lục tượng trưng cho Hồi Giáo là quốc giáo của quốc gia này.[3] Các màu sắc và kích thước chính thức được thông qua ngày 5 tháng 2 năm 1991.[3][4] Kể từ đó, lá cờ này được đưa vào trong Hiến pháp và được nhắc đến 2 lần trong quốc ca. Ngày 17 tháng 11 năm 2009, tổng thống Azerbaijan tuyên bố ngày 9 tháng 11 là ngày Quốc kỳ.[5]

5114--qu-c-k-azerbaijan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)