User Tools

Site Tools


5115--9115-battisti-la-gi

Battisti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Sicoli và F. Manca
Nơi khám phá Sormano
Ngày khám phá 27 tháng 2 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9115
Tên thay thế 1997 DG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1819132
Viễn điểm quỹ đạo 2.6091978
Độ lệch tâm 0.0891828
Chu kỳ quỹ đạo 1354.2778421
Độ bất thường trung bình 267.14845
Độ nghiêng quỹ đạo 5.16429
Kinh độ của điểm nút lên 267.41890
Acgumen của cận điểm 344.93758
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

9115 Battisti (1997 DG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 2 năm 1997 bởi P. Sicoli và F. Manca ở Sormano.

The asteroid is named in memory thuộc Lucio Battisti, Ý singer và songwriter considered to be one of the best và most influential musicians và authors in Italian pop/rock music history.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9115 Battisti
5115--9115-battisti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)