User Tools

Site Tools


5116--9260-edwardolson-la-gi

Edwardolson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana
Nơi khám phá Đài thiên văn Goethe Link
Ngày khám phá 8 tháng 10 năm 1953
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9260
Tên thay thế 1953 TA1, 1991 QH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7637472
Viễn điểm quỹ đạo 2.8169914
Độ lệch tâm 0.2299289
Chu kỳ quỹ đạo 1266.0670503
Độ bất thường trung bình 278.57938
Độ nghiêng quỹ đạo 5.09760
Kinh độ của điểm nút lên 214.69681
Acgumen của cận điểm 148.27786
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

9260 Edwardolson (1953 TA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1953 bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana ở Đài thiên văn Goethe Link, Brooklyn, Indiana.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9260 Edwardolson
5116--9260-edwardolson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)