User Tools

Site Tools


5117--9453-mallorca-la-gi

9453 Mallorca là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1879.5422270 ngày (5.15 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
5117--9453-mallorca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)