User Tools

Site Tools


5119--9768-stephenmaran-la-gi

Stephenmaran
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. Shoemaker và E. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 5 tháng 4 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9768
Tên thay thế 1992 GB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9116727
Viễn điểm quỹ đạo 2.9428345
Độ lệch tâm 0.2124133
Chu kỳ quỹ đạo 1381.2463654
Độ bất thường trung bình 97.64120
Độ nghiêng quỹ đạo 24.23254
Kinh độ của điểm nút lên 38.93755
Acgumen của cận điểm 136.69475
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

9768 Stephenmaran (1992 GB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 4 năm 1992 bởi C. Shoemaker và E. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9768 Stephenmaran
5119--9768-stephenmaran-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)