User Tools

Site Tools


5121--10130-ardre-la-gi

10130 Ardre
Tên
Tên Ardre
Tên chỉ định 1993 FJ50
Phát hiện
Người phát hiện UESAC
Ngày phát hiện 19 tháng 3 năm 1993
Nơi phát hiện Đài thiên văn La Silla
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0345700
Bán trục lớn (a) 2.1598725 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.0852057 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.2345393 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.17 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 2.06309°
Kinh độ (Ω) 341.80048°
Acgumen (ω) 160.70393°
Độ bất thường trung bình (M) 316.68357°

10130 Ardre là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1159.4195057 ngày (3.17 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1993.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2008. 
5121--10130-ardre-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)