User Tools

Site Tools


5122--10616-inouetakeshi-la-gi

Inouetakeshi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 25 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10616
Tên thay thế 1997 UW8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1261521
Viễn điểm quỹ đạo 3.1257479
Độ lệch tâm 0.1903303
Chu kỳ quỹ đạo 1554.2758301
Độ bất thường trung bình 244.15018
Độ nghiêng quỹ đạo 2.87542
Kinh độ của điểm nút lên 157.22303
Acgumen của cận điểm 150.00285
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

10616 Inouetakeshi (1997 UW8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 10 năm 1997 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10616 Inouetakeshi
5122--10616-inouetakeshi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)