User Tools

Site Tools


5124--7720-lepaute-la-gi

Lepaute
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7720
Tên thay thế 4559 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7314468
Viễn điểm quỹ đạo 3.7612486
Độ lệch tâm 0.1586093
Chu kỳ quỹ đạo 2136.4413332
Độ bất thường trung bình 49.05104
Độ nghiêng quỹ đạo 0.60049
Kinh độ của điểm nút lên 175.14005
Acgumen của cận điểm 187.44859
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

7720 Lepaute (4559 P-L) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7720 Lepaute
5124--7720-lepaute-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)