User Tools

Site Tools


5125--8082-haynes-la-gi

Haynes
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 12 tháng 7 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8082
Tên thay thế 1988 NR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2208637
Viễn điểm quỹ đạo 3.0125111
Độ lệch tâm 0.1512690
Chu kỳ quỹ đạo 1546.0594295
Độ bất thường trung bình 208.57328
Độ nghiêng quỹ đạo 13.57255
Kinh độ của điểm nút lên 259.95664
Acgumen của cận điểm 86.50797
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

8082 Haynes (1988 NR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 7 năm 1988 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8082 Haynes
5125--8082-haynes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)