User Tools

Site Tools


5126--8230-perona-la-gi

Perona
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá Stroncone
Ngày khám phá 8 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8230
Tên thay thế 1997 TW16
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7180290
Viễn điểm quỹ đạo 2.7540198
Độ lệch tâm 0.2316591
Chu kỳ quỹ đạo 1221.2743550
Độ bất thường trung bình 153.49280
Độ nghiêng quỹ đạo 2.50899
Kinh độ của điểm nút lên 268.03871
Acgumen của cận điểm 338.85430
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

8230 Perona (1997 TW16) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1997 by ở Stroncone.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8230 Perona
5126--8230-perona-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)