User Tools

Site Tools


5127--8387-fujimori-la-gi

Fujimori
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 19 tháng 2 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8387
Tên thay thế 1993 DO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7019108
Viễn điểm quỹ đạo 3.2979182
Độ lệch tâm 0.0993374
Chu kỳ quỹ đạo 1897.8494150
Độ bất thường trung bình 68.82799
Độ nghiêng quỹ đạo 10.80387
Kinh độ của điểm nút lên 153.94801
Acgumen của cận điểm 269.76559
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

8387 Fujimori (1993 DO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 2 năm 1993 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8387 Fujimori
5127--8387-fujimori-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)