User Tools

Site Tools


5128--8553-bradsmith-la-gi

Bradsmith
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8553
Tên thay thế 1995 HG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9631118
Viễn điểm quỹ đạo 2.5325880
Độ lệch tâm 0.1266713
Chu kỳ quỹ đạo 1230.9754034
Độ bất thường trung bình 252.89696
Độ nghiêng quỹ đạo 5.45191
Kinh độ của điểm nút lên 54.33841
Acgumen của cận điểm 234.41855
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

8553 Bradsmith (1995 HG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1995 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8553 Bradsmith
5128--8553-bradsmith-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)