User Tools

Site Tools


5129--8717-richviktorov-la-gi

8717 Richviktorov (tên chỉ định: 1995 SN29) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Timur V. Kryachko ở Đài vật lý thiên văn V. P. Engel'gardt gần Kazan, Nga, ngày 16 tháng 9 năm 1995. Nó được đặt theo tên Richard Nikolaevich Viktorov, một đạo diễn phim.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  • JPL Small-Body Database Browser
5129--8717-richviktorov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)