User Tools

Site Tools


5130--8860-rohloff-la-gi

Rohloff
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. D. Schmadel và F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 5 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8860
Tên thay thế 1991 TE5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3115223
Viễn điểm quỹ đạo 2.7785585
Độ lệch tâm 0.0917542
Chu kỳ quỹ đạo 1482.9975566
Độ bất thường trung bình 100.78098
Độ nghiêng quỹ đạo 13.97633
Kinh độ của điểm nút lên 15.29849
Acgumen của cận điểm 295.26483
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

8860 Rohloff (1991 TE5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 10 năm 1991 bởi L. D. Schmadel và F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8860 Rohloff
5130--8860-rohloff-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)