User Tools

Site Tools


5131--pss-s-ng-ng-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

5131--pss-s-ng-ng-n-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Súng ngắn PSS</​b>​ (tiếng Nga:<​b>​ПСС</​b>,​ <​b>​П</​b>​истолет <​b>​с</​b>​амозарядный <​b>​с</​b>​пециальный,​ <​b>​P</​b>​istolet <​b>​S</​b>​ptsialnyj <​b>​S</​b>​amozaryadnyj) (Mã GRAU là <​b>​6P28</​b>​) là loại súng ngắn bán tự động im lặng được phát triển cho các đặc vụ của KGB cũng như một số người trong lực lượng Spetsnaz. Loại súng này được cải tiến hỏa lực đáng kể so với các loại súng đặc biệt khác trước đó như MSP và S4M cũng như nhỏ gọn và im lặng hơn loại PB hay Kiểu 67 khi chiến đấu, nó thông qua để đưa vào sử dụng năm 1983. Hiện tại PSS được thấy sử dụng bởi các lực lượng chống khủng bố tại Nga.
 +</p>
  
 +<​p>​PSS trông khá giống như các loại súng nạp đạn blowback thông thường nhưng nó có thiết kế rất khác, loại súng này sử dụng cơ chế nạp đạn bằng độ giật. Nòng súng chia làm hai phần với các rãnh xoắn riêng biệt, một phần sẽ gắn vào khung súng và khóa nòng với khoang chứa đạn là một cho phép nó chuyển động với một khoảng cách ngắn khi độ giật tác động vào. Hệ thống hấp thu độ giật này làm tăng trọng lượng của các bộ phận nhằm tạo thêm động lực ở giai đoạn ban đầu khi hấp thu độ giật cũng như giảm tốc khi ở giai đoạn cuối của việc hấp thu, nó dùng để giảm tối đa tiếng động khi hệ thống kết thúc chu kỳ hấp thu độ giật. Lò xo nằm trong khe bên dưới nòng súng sẽ đẩy hệ thống về chỗ cũ. Búa điểm hỏa và hệ thống khóa an toàn giống như của khẩu Makarov PM. Loại súng này sử dụng hộp đạn rời 6 viên với loại đạn đặc biệt 7,62×42 mm SP-4 không gây ồn.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Hogg,​ Ian V.; John Weeks (2000). <​i>​Military Small Arms of the 20th Century</​i>​. Krause Publications. ISBN 0-87341-824-7.</​li></​ul>​
 +<​p><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ Phương tiện liên quan tới PSS Silent Pistol tại Wikimedia Commons
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1243
 +Cached time: 20181016075151
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.084 seconds
 +Real time usage: 0.116 seconds
 +Preprocessor visited node count: 944/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12720/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2012/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.022/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1,018 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​78.794 ​     1 -total
 + ​90.88% ​  ​71.609 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Weapon
 + ​78.22% ​  ​61.629 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​13.38% ​  ​10.541 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 + ​10.64% ​   8.383      4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 +  8.97%    7.071      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat-inline
 +  5.13%    4.042      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Li&​ecirc;​n_X&​ocirc;​
 +  4.74%    3.734      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan_n&#​7897;​i_d&​ograve;​ng
 +  3.47%    2.735      3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&​aacute;​_c&#​7901;/​core
 +  3.43%    2.706      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Nga
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​820105-0!canonical and timestamp 20181016075151 and revision id 40284096
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
5131--pss-s-ng-ng-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)