User Tools

Site Tools


5132--9116-billhamilton-la-gi

Billhamilton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. W. Buie
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 7 tháng 3 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9116
Tên thay thế 1997 ES40
Đặc trưng quỹ đạo[1][2]
Kỷ nguyên 27 tháng 8 năm 2011 (JD 2455800.5)
Cận điểm quỹ đạo 2.0410001 AU
Viễn điểm quỹ đạo 2.5942523 AU
Bán trục lớn 2.3176262 AU
Độ lệch tâm 0.1193575
Chu kỳ quỹ đạo 3.52835 yr (1288.73 d)
Độ bất thường trung bình 142.62292°
Độ nghiêng quỹ đạo 3.97224°
Kinh độ của điểm nút lên 196.54827°
Acgumen của cận điểm 224.5303°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

9116 Billhamilton (1997 ES40) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 3 năm 1997 bởi M. W. Buie ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  1. ^ NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 9116 Billhamilton
  2. ^ AstDys: 9116 Billhamilton
5132--9116-billhamilton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)