User Tools

Site Tools


5133--9261-peggythomson-la-gi

Peggythomson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana
Nơi khám phá Đài thiên văn Goethe Link
Ngày khám phá 8 tháng 10 năm 1953
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9261
Tên thay thế 1953 TD1, 1991 SE5, 1993 FD3, 1996 AW3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9140532
Viễn điểm quỹ đạo 2.6610800
Độ lệch tâm 0.1632798
Chu kỳ quỹ đạo 1263.7438728
Độ bất thường trung bình 273.27591
Độ nghiêng quỹ đạo 4.54009
Kinh độ của điểm nút lên 196.23668
Acgumen của cận điểm 193.63381
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

9261 Peggythomson (1953 TD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1953 bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana ở Đài thiên văn Goethe Link, Brooklyn, Indiana. The name honors Peggy Y. Thomson who was responsible for a major gift to Đại học Indiana from a charitable trust that allowed Daniel Kirkwood professorship to be fully endowed as a chair of astronomy.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9261 Peggythomson
5133--9261-peggythomson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)