User Tools

Site Tools


5134--9460-mcglynn-la-gi

McGlynn
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi JPL/GEODSS NEAT
Nơi khám phá Haleakala
Ngày khám phá 29 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9460
Tên thay thế 1998 HS30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2578789
Viễn điểm quỹ đạo 3.0714111
Độ lệch tâm 0.1526530
Chu kỳ quỹ đạo 1588.7568970
Độ bất thường trung bình 264.07721
Độ nghiêng quỹ đạo 13.68454
Kinh độ của điểm nút lên 70.43277
Acgumen của cận điểm 349.51760
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

9460 McGlynn (1998 HS30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 4 năm 1998 bởi JPL/GEODSS NEAT ở Haleakala.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9460 McGlynn
5134--9460-mcglynn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)