User Tools

Site Tools


5135--9769-nautilus-la-gi

Nautilus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Natori và T. Urata
Nơi khám phá Trạm quan sát JCPM Yakiimo
Ngày khám phá 24 tháng 2 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9769
Tên thay thế 1993 DG2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9821314
Viễn điểm quỹ đạo 2.4924498
Độ lệch tâm 0.1140483
Chu kỳ quỹ đạo 1222.3118773
Độ bất thường trung bình 185.31690
Độ nghiêng quỹ đạo 6.49672
Kinh độ của điểm nút lên 129.59773
Acgumen của cận điểm 47.09401
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

9769 Nautilus (1993 DG2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 2 năm 1993 bởi A. Natori và T. Urata ở Trạm quan sát JCPM Yakiimo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9769 Nautilus
5135--9769-nautilus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)