User Tools

Site Tools


5136--y-n-l-c-nguy-n-b-nh-la-gi

Yên Lạc là một xã của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Yên Lạc có diện tích 33,44 km², dân số năm 1999 là 1.167 người.[1], mật độ dân cư đạt 35 người/km².

Xã Yên Lạc được chia thành các xóm: Chỉ Đòi, Tàn Pà, Khuổi Cáp, Nặm Làng, Lũng Ót.

Trên địa bàn xã Yên Lạc có núi Bọ Kia. Quốc lộ 34 chạy qua phần tây nam của xã Yên Lạc.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
5136--y-n-l-c-nguy-n-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)