User Tools

Site Tools


5137--10131-st-nga-la-gi

10131 Stånga

Tên
Tên Stånga
Tên chỉ định 1993 FP73
Phát hiện
Người phát hiện Uppsala-ESO Survey of Asteroids và Comets
Ngày phát hiện 21 tháng 3 năm 1993
Nơi phát hiện Đài thiên văn Nam Âu
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1764432
Bán trục lớn (a) 2.3023183 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.8960899 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.7085467 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.49 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 2.78073°
Kinh độ (Ω) 222.48347°
Acgumen (ω) 133.98715°
Độ bất thường trung bình (M) 320.06917°

10131 Stånga là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1275.9876596 ngày (3.49 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 3 năm 1993.

The asteroid được đặt tên sau tên Stånga, a town in Sweden.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 23 tháng 7 năm 2008. 
5137--10131-st-nga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)