User Tools

Site Tools


5138--10262-samoilov-la-gi

Samoilov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10262
Tên thay thế 1975 TQ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1344126
Viễn điểm quỹ đạo 3.0998690
Độ lệch tâm 0.1844487
Chu kỳ quỹ đạo 1546.4613035
Độ bất thường trung bình 279.85899
Độ nghiêng quỹ đạo 13.16259
Kinh độ của điểm nút lên 35.19324
Acgumen của cận điểm 303.66679
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

10262 Samoilov (1975 TQ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1975 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10262 Samoilov
5138--10262-samoilov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)