User Tools

Site Tools


5139--10432-ullischwarz-la-gi

Ullischwarz
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10432
Tên thay thế 4623 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0376568
Viễn điểm quỹ đạo 2.4457174
Độ lệch tâm 0.0910164
Chu kỳ quỹ đạo 1225.9165293
Độ bất thường trung bình 246.76857
Độ nghiêng quỹ đạo 3.94732
Kinh độ của điểm nút lên 14.01952
Acgumen của cận điểm 172.68834
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

10432 Ullischwarz (4623 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10432 Ullischwarz
5139--10432-ullischwarz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)