User Tools

Site Tools


5140--10617-takumi-la-gi

Takumi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Hirasawa và S. Suzuki
Nơi khám phá Mount Nyukasa Station
Ngày khám phá 25 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10617
Tên thay thế 1997 UK24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0059824
Viễn điểm quỹ đạo 2.4001312
Độ lệch tâm 0.0894550
Chu kỳ quỹ đạo 1194.3647086
Độ bất thường trung bình 111.84032
Độ nghiêng quỹ đạo 4.54629
Kinh độ của điểm nút lên 301.00178
Acgumen của cận điểm 67.53157
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

10617 Takumi (1997 UK24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 10 năm 1997 bởi M. Hirasawa và Shohei Suzuki ở Đài thiên văn núi Nyukasa. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Takumi Takahata.[1]

  1. ^ http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=10617+Takumi
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10617 Takumi
5140--10617-takumi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)