User Tools

Site Tools


5141--10796-sollerman-la-gi

10796 Sollerman (tên chỉ định: 1992 EB8) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Khảo sát tiểu hành tinh và sao chổi Uppsala-ESO ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 2 tháng 3 năm 1992. Nó được đặt theo tên Jesper Sollerman, một nhà thiên văn học ở Đại học Stockholm.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  • JPL Small-Body Database Browser
5141--10796-sollerman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)