User Tools

Site Tools


5142--7721-andrillat-la-gi

Andrillat
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7721
Tên thay thế 6612 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2479968
Viễn điểm quỹ đạo 2.9665384
Độ lệch tâm 0.1377959
Chu kỳ quỹ đạo 1537.7185050
Độ bất thường trung bình 144.64893
Độ nghiêng quỹ đạo 4.00264
Kinh độ của điểm nút lên 172.01933
Acgumen của cận điểm 148.84340
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

7721 Andrillat (6612 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7721 Andrillat
5142--7721-andrillat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)