User Tools

Site Tools


5143--8083-mayeda-la-gi

Mayeda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8083
Tên thay thế 1988 VB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1429161
Viễn điểm quỹ đạo 3.4444397
Độ lệch tâm 0.2329409
Chu kỳ quỹ đạo 1705.5440700
Độ bất thường trung bình 81.79353
Độ nghiêng quỹ đạo 8.98916
Kinh độ của điểm nút lên 43.78620
Acgumen của cận điểm 331.27222
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

8083 Mayeda (1988 VB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 1988 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8083 Mayeda
5143--8083-mayeda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)