User Tools

Site Tools


5144--8231-tetsujiyamada-la-gi

Tetsujiyamada
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 6 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8231
Tên thay thế 1997 TX17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8360318
Viễn điểm quỹ đạo 2.8742512
Độ lệch tâm 0.0066931
Chu kỳ quỹ đạo 1762.1378256
Độ bất thường trung bình 114.92187
Độ nghiêng quỹ đạo 2.97973
Kinh độ của điểm nút lên 63.64243
Acgumen của cận điểm 276.31459
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

8231 Tetsujiyamada (1997 TX17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 10 năm 1997 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8231 Tetsujiyamada
5144--8231-tetsujiyamada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)