User Tools

Site Tools


5145--8391-kring-la-gi

Kring
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8391
Tên thay thế 1993 HH3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7743850
Viễn điểm quỹ đạo 3.4711128
Độ lệch tâm 0.1115568
Chu kỳ quỹ đạo 2015.5984928
Độ bất thường trung bình 355.25397
Độ nghiêng quỹ đạo 3.00953
Kinh độ của điểm nút lên 124.03363
Acgumen của cận điểm 325.94339
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

8391 Kring (1993 HH3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1993 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8391 Kring
5145--8391-kring-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)